Kiến trúc nhà nào em thường thấy ở mỗi khu vực: nông thôn, thành thị, vùng sông nước?

  • 1 Đánh giá

3. Mội số kiến trúc nhà ở được đặt riêng ở Việt Nam

Em hãy quan sát hình ảnh 1.5 và chọn nội dung mô tả nhà phù hợp với mỗi hình.

2. Kiến trúc nhà nào em thường thấy ở mỗi khu vực: nông thôn, thành thị, vùng sông nước?

3. Theo em, vì sao các kiến trúc nhà trên lại phố biến ở mỗi khu vực?

Bài làm:

1.

a- 4

b- 6

c- 1

d- 3

e- 5

f- 2

2. Kiến trúc nhà nào em thường thấy ở mỗi khu vực: nông thôn, thành thị, vùng sông nước là:

Nông thôn: thường có kiểu nhà ba gian truyền thống; hiện nay phô biến kiểu nhà riêng lẻ, một tầng, mái ngói hoặc bê tông, xung quanh nhà thường có sân, vườn.

Thành thị: có kiểu nhà liên kế, nhà chụng cư, nhà biệt thự,...

Các khu vực khác: nhà sản ở vùng núi, nhà bẻ ở vùng sông nước,...

3. các kiến trúc nhà trên lại phố biến ở mỗi khu vực vì: Ở nước ta có nhiều kiểu kiến trúc nhà ở khác nhau, tuỳ theo điều kiện tự nhiên

và tập quán của từng địa phương.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021