Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 103 – sgk lịch sử 8

Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

Bài làm:

Niên đại

Tên phong trào

Khu vực

1-5-1919

Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc

Đông Á

1919-1922

Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì

Tây Nam Á

1921-1924

Cộng hòa nhân dân Mông Cổ

Đông Bắc Á

1901-1936

Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam

Đông Dương

1918-1920-1926

Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra

Đông Dương

1930-1931

Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam

Đông Dương

1930-1935

Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu

Đông Dương

1926-1927

In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nô

Đông Nam Á hải đảo

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021