Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Chọn và khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Sau 5 tháng xâm lược, liên quân Pháp - Tây Ban Nha chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà, không thể tiến sâu vào đất liền, vì:

A. Quân giặc không có sự chuẩn bị kĩ càng.

B. Quân giặc không quen thuỷ thổ, địa hình và thời tiết nước ta.

C. Giữa quân Pháp và Tây Ban Nha nảy sinh mâu thuẫn nên chưa tiến sâu vào đất liền.

D. Quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả.

Câu 2: Năm 1882 đánh dấu sự kiện quan trọng nào đối với triều đình Huế?

A. Triều đình kí hiệp ước quân sự với nhà Thanh.

B. Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình cải cách.

C. Tiều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất 1862

D. Vua Tự Đức nhường ngôi cho con.

Câu 3: Phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là ở:

A. Nam Kì và Trung Kì.

B. Bắc Kì và Nam Kì.

C. Trung Kì và Bắc Kì.

D. Nam Kì.

Câu 4: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (11-1888), phong trào Cần vương như thế nào?

A. đã chấm dứt.

B. Chỉ còn diễn ra ở Trung Kì.

C. Vẫn tiếp tục nhưng hoạt động cầm chừng.

D. Vẫn được duy trì và dần dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.

Câu 5: Nối nội dung thời gian với sự kiện tương ứng thể hiện thái độ chính trị của các giai cấp Việt Nam cuối thế kỷ XIX đấu thế kỷ XX.

Thời gian

Sự kiện

1. Địa chủ

2. Nông dân

3. Công nhân

4. Tư sản

A. Sớm có tinh thần đấu tranh, vươn lên lãnh đạo cách mạng.

B. Cấu kết với Pháp áp bức bóc lột nông dân.

C. Sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cách mạng.

D. Chưa tỏ rõ thái độ tham gia cách mạng.

E. Chưa có thái độ chính trị nhưng muốn lãnh đạo cách mạng

Câu 6: Lựa chọn từ ngữ thích hợp (Cấm đạo, nước Pháp, Ba Lạt, Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, Quảng Yên, Đà Nẵng) điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất.

Triều đình thừa nhận quyền cai quản của (1)……………… ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ((2)…………………, …………………, ……………) và đảo Côn Lôn; mở ba cửa biển ((3)………………, ……….………, ……………) cho Pháp vào buôn bán; bãi bỏ lệnh (4)…………… trước đây; bồi thường chiến phí cho Pháp.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỷ XX xã hội Việt Nam có những giai cấp, tầng lớp nào? Thái độ của họ đối với cách mạng ra sao?

Câu 3: Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021