Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 10). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa nào khiến thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.

A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại.

B. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.

C.Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự.

D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể nước Pháp.

Câu 2: Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào năm:

A. 1847

B. 1858

C. 1859

D. 1860

Câu 3: Triều đình Huế kí hiệp ước cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp vào:

A. tháng 6 năm 1862

B. tháng 6 năm 1863

C. tháng 5 năm 1864

D. tháng 5 năm 1865

Câu 4: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của:

A. Trương Định

B. Trương Quyền

C. Nguyễn Trung Trực

D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 5: Theo hiệp ước Giáp Tuất 15/3/1874 triều đình Huế đã:

A. chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì.

B. chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 6 tỉnh Nam kì.

C. chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam.

D. thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc kì.

Câu 6: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân Miền Nam phong cho:

A. Nguyễn Trung Trực

B. Nguyễn Tri phương

C. Trương Định

D. Nguyễn Đình Chiểu

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Vì sao nói: nhà Nguyễn ngày càng lún sâu trên con đường đầu hàng? Em nhận xét như thế nào về tinh thần chống Pháp của nhà Nguyễn?

Câu 2: Nêu nội dung chủ yếu của Hiệp ước Pa-tơ-nốt? Nhận xét?

Câu 3: Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội Việt Nam có sự phân hóa, xuất hiện giai cấp tầng lớp mới nào? Trình bày những nét chính về một giai cấp tầng lớp mới mà em yêu thích.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021