Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

Bài làm:

  • Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925, quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Hồng Công.
  • Năm 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội với học thuyết Tam dân : Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021