Đáp án đề 1 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu123456
Đáp ánBBCABB

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

- Đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.

- 5/6/1911, từ cảng nhà Rồng , Người ra đi tìm đường cứu nước.

- Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga.

- Các nhà yêu nước là các sĩ phu phong kiến. Mong muốn giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.

- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”, Xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc.

Câu 2:

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

- Công nghiệp:

+ Tập trung vào khai thác than và kim loại.

+ Đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ...

- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.

- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hóa các nước khác.

- Tài chính: Pháp đề ra các thứ thuế mới, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện…

Câu 3:

- Là cửa ngõ của kinh thành Huế (Đà Nẵng gần Huế).

- Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.

- Chiếm Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021