Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 sgk lịch sử 8

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Bài làm:

  • Bức ảnh “ Bãi ô tô ở Niu Oóc năm 1928 (hình 65) cho thấy những hàng xe ô tô dài vô tận trên bãi biển vào một ngày nghỉ cuối tuần, phía xa là những tòa nhà sẩm uất -> đó là sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo ô tô.
  • Bức ảnh “công nhân xây dựng nhà cao ốc” (hình 66) những tòa nhà cao chọc trời -> cho thấy sự phồn vinh của kinh tế Mĩ.
  • Bức ảnh “ nơi ở của người lao động Mĩ trong những năm 20 của thế kỉ XX”, những người lao động, công nhân, làm thuê… sống chui rúc trong các ổ chuột, lán trại tạm bợ.

=>Ba bức tranh phản ánh sự phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo ở Mĩ cực kì sâu sắc, sự phân phối không công bằng trong xã hội Mĩ =>Đây là kết quả phát triển tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021