Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 – sgk lịch sử 8

Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện chính

1-9-1939

Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ

9-1940

I-ta-li-a-tấn công Ai Cập

26-6-1941

Đức tấn công Liên Xô

7-12-1941

Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai

1-1942

Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập

2-2-1943

Chiến thắng Xta-lin-grat

6-6-1944

Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp

9-5-1945

Phát xít Đức đầu hàng

15-8-1945

Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021