Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới cần tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới cần tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

Bài làm:

Sự kiện lịch sử chứng tỏ phong trào công nhân thế giới cần tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX:

  • Ở Anh cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn , buộc giới chủ phải tăng lương (1899)
  • Ở Pháp, công nhận giành thắng lợi trong cuộc bầu cử (1893)
  • Ở Mĩ ngày 1/5/1886có hơn 350 nghìn công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si – ca – gô.
  • Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng xã hội dân chủ Đức , Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021