Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793?

Bài làm:

Chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793 đó là:

  • Ngày 20/9/1792 quân Pháp đánh thắng quân xâm lược Áo – Phổ một trận lớn ở cao điểm Van – ni (thuộc Đông Bắc Pháp gần nước Bỉ). Sau đó, quân Pháp chuyên sang phản công, đuổi địch ra khỏi đất nước, trên đường truy kích chiếm luôn Bỉ và vùng tả ngạn sông Ranh.
  • Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng các nước phong kiến Châu Âu tấn công nước Pháp. Trong nước, bọn phản động nổi loạn ở vùng Văng – đê à cả miền Tây Bắc.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021