Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 99 - sgk lịch sử 8

Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á.

Bài làm:

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển rộng khắp toàn châu Á, trong đó có những nước và khu vực diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ như Trung Quốc, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì, Ấn Độ, Đông Nam Á,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021