Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 67 sgk lịch sử 8

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?

Bài làm:

Nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị:

 • Kinh tế:
  • Thống nhất tiền tệ
  • Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất.
  • Tăng cường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Chính trị, xã hội:
  • Chế độ nông nô được xóa bỏ
  • Giai cấp tư sản, quý tộc nắm quyền.
 • Giáo dục:
  • Chính sách giáo dục bắt buộc.
  • Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật
  • Cử sinh viên ưu tú du học phương tây.
 • Quân sự:
  • Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây.
  • Chế độ nghĩa vụ bắt buộc.
  • Chú trọng sản xuất vũ khí.
  • Chế độ nông nô được xoá bỏ.

Kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị:

 • Đưa nước Nhật trở thành nước tư bản chủ nghĩa.
 • Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021