Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 130 – sgk lịch sử 8

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Bài làm:

Khởi nghĩa Bãi Sậy:

  • Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật
  • Địa bàn hoạt động: Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ (Hưng Yên)
  • Chiến thuật đánh giặc: Du kích
  • Diễn biến: Từ 1883 -1892 nghĩa quân thực hiện chiến thuật du kích đánh địch. Quân giặc nhiều lần bao vây tiêu diệt nghĩa quân nhưng không được.

Tuy nhiên, sau nhiều đợt chống càn liên tục, lực lượng quân ta bị hao mòn dần và rơi vào thế bao vây, cô lập.

=> Năm 1892 khởi nghĩa tan dã

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021