Vì sao sau năm 1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển?

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Vì sao sau năm 1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Bài làm:

Sau năm 1794, CMTS Pháp không thể tiếp tục phát triển là bởi vì: Vào thời điểm đó, phái Gia – cô – banh chia rẽ, mâu thuẫn, nhân dân không ủng hộ chính quyền nữa vì quyền lợi của họ không được bảo đảm như giới cầm quyền Gia – cô – banh đã hứa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021