Qua những điều trên, em có nhận xét gì về tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Qua những điều trên, em có nhận xét gì về tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

Bài làm:

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền đã có những tiến bộ song cũng có những hạn chế nhất định.

  • Tiến bộ: Xác định những quyền tự nhiên của con người.
  • Hạn chế: Bảo vệ quyền tư hữu tư bản chủ nghĩa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021