Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Thời gianSự kiện
1857-1859Khởi nghĩa Xi-pay
1875 - 1885Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ thúc đẩy giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ đứng lên chống thực dân Anh
1905Nhân dân Ấn Độ biểu tình
7 - 1908Khởi nghĩa Bom-bay

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021