Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867?

Bài làm:

Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867:

 • Về phía Pháp :
  • Xây dựng bộ máy cai trị có tính chất quân sự
  • Đẩy mạnh bóc lột bằng tô thuế
  • Cướp đoạt ruộng đất của dân
  • Mở trường đào tạo tay sai
 • Về phía triều đình:
  • Tiếp tục chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời
  • Vơ vét tiền của của dân để ăn chơi và bồi thường chiến phí => kinh tế sa sút, binh lực yếu. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021