Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 117 – sgk lịch sử 8

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Bài làm:

Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình để chống giặc. Khi Pháp vào Gia Định, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét –phê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông tại địa phận thôn Nhật Tảo (10/12/1861). Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm cho địch lao đao, khốn đốn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021