Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sgk lịch sử 8

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

Bài làm:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những thảm họa hết sức to lớn đối với nhân loại: 33 nước với 150 triệu dân bị lôi vào vòng khói lửa. Có khoảng 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương.

Tuy nhiên, một kết quả quan trọng trong quá trình chiến tranh là sự thành công của cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô – viết, đánh dấu một bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021