Vì sao nhân dân Xô – viết bảo vệ được thành quả cách mạng của mình?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 81 sgk lịch sử 8

Vì sao nhân dân Xô – viết bảo vệ được thành quả cách mạng của mình?

Bài làm:

Nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả cách mạng là nhờ vào sức mạnh và sự ủng hộ của toàn dân, lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ, nhờ chính quyền thực hiện chính sách “ cộng sản thời chiến”, nước Nga đã vượt qua khó khăn về kinh tế có đủ lương thực cho Hồng quân. Hồng quân đã chiến đấu dũng cảm, có chỉ huy quân sự tài ba…

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021