Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sgk lịch sử 8

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì?

Bài làm:

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô – Viết của công –nông –binh, thực hiện thành công một phần nhiệm vụ của cách mạng tư sản.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021