Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 103 – sgk lịch sử 8

Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Bài làm:

Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Quy mô: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước châu Á.
  • Hình thức đấu tranh: Hình thức đấu tranh phong phú, đấu tranh chính trị, bãi công, đấu tranh vũ trang.
  • Kết quả: Nhiều phong trào giành được thắng lợi như cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì.
  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021