Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 133 – sgk lịch sử 8

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Bài làm:

Khởi nghĩa Yên Thế và khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là những cuộc khởi nghĩa cùng thời. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa Yên Thế có những điểm khác biệt hơn.

Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, có thời gian kéo dài gần 30 năm. Đây cũng là cuộc khởi nghĩa quyết liệt nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến những năm đầu thế kỉ XX.

Mặc dù là cuộc khởi nghĩa tự phát của nông dân để bảo vệ quyền lợi thiết thân nhưng nghĩa quân đã chiến đấu rất quyết liệt buộ thực dân Pháp phải giảng hòa và chấp nhận một số điều kiện có lợi cho ta.

Vào thời kì đình chiến lần thứ hai, nghĩa quân Yên Thế còn liên lạc với các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021