Nêu nội dung và ý nghĩa của Duy Tân Minh Trị 1868?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 69 sgk lịch sử 8

Nêu nội dung và ý nghĩa của Duy Tân Minh Trị 1868?

Bài làm:

Nội dung cải cách Minh Trị:

 • Kinh tế:
  • Thống nhất tiền tệ
  • Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất.
  • Tăng cường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Chính trị, xã hội:
  • Chế độ nông nô được xóa bỏ
  • Giai cấp tư sản, quý tộc nắm quyền.
 • Giáo dục:
  • Chính sách giáo dục bắt buộc.
  • Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật
  • Cử sinh viên ưu tú du học phương tây.
 • Quân sự:
  • Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây.
  • Chế độ nghĩa vụ bắt buộc.
  • Chú trọng sản xuất vũ khí.
  • Chế độ nông nô được xoá bỏ.

Tính chất – ý nghĩa:

 • Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.
 • Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược
 • Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021