Nội dung của bản hiệp ước 5/6/1862?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 – sgk lịch sử 8

Nội dung của bản hiệp ước 5/6/1862?

Bài làm:

Ngày 5/6/1862, triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước Nhâm Tuất.

Nội dung của bản hiệp ước:

  • Thoả thuận cắt 3 tỉnh miền đông Nam Kì và đảo Côn Lôn cho Pháp
  • Bồi thường chiến phí chiến tranh khoảng một vạn lạng bạc cho Pháp
  • Mở 3 cửa biển đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán
  • Cho người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô.
  • Pháp sẽ trả tỉnh Vĩnh Long khi nhân dân thôi chống Pháp.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021