Các công ty độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Các công ty độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Bài làm:

Các công ty độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế Đức phát triển nhanh, đặc biệt là ngành công nghiệp.

Giai đoạn: 1890 – 1914:

  • Khai thác than ở Đức tăng lên 2,5 lần, trong khi Anh, Pháp tăng chưa được hai lần
  • Gang: Đức tăng 5 lần
  • Thép tăng 11 lần

=>Đức vượt Pháp, vượt Anh và vươn lên đứng đầu châu Âu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021