Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 – sgk lịch sử 8

Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Bài làm:

Ngày 13/7/1885, nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Huyết ra “chiếu Cần Vương” kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi. Nhân dân các địa phương và dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt – Lào đã ủng hộ và giúp đỡ mọi mặt cho phong trào.

Phong trào Cần Vương đã diễn ra và kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được chia làm hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (1885 -1888): Phong trào bùng nổ mạnh mẽ nhất ở khắp Bắc. Ở Trung Kì phong trào cũng được đông đảo quần chúng tham gia, ủng hộ.
  • Giai đoạn 2 (1888 -1896): Phong trào được duy trì và quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa có quy mô và trình độ tổ chức cao như Ba Đình, Bãi Sậy hay Hương Khê.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021