Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  • 1 Đánh giá

Bài học dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu cũng như nội dung cần ghi nhớ trong phần lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Hi vọng, sẽ giúp các bạn thâu tóm lại được những phần kiến thức quan trọng cho các bạn.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Những sự kiện lịch sử chính

1. Bảng thống kê tình hình nước Nga

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 2/ 1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga

Lật đổ chế độ Nga hoàng

Hai chính quyền cùng song song tồn tại.

Tháng 10/1917

Cách mạng tháng Mười Nga

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

1918 – 1920

Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài

Đánh thắng thù trong, giặc ngoài.

1921 - 1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Liên Xô trở thành nước công nghiệp phát triển

2. Bảng thống kê tình hình thế giới

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

1918 – 1923

Cao trào cách mạng ở châu Á, châu Âu.

Phong trào phát triển ->Các Đảng cộng sản ra đời.

1924 – 1929

Thời kì ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Sản xuất phát triển, xã hội ổn định

1929 – 1933

Khủng hoảng kinh tế

Kinh tế giảm sút, chính trị bất ổn

1933 – 1939

Các nước tư bản chủ nghĩa tìm cách thoát khỏi khủng hoảng

Chủ nghĩa Phát xít ra đời

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga

2. Cao trào cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ

3.Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 113 – sgk lịch sử 8

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 113 – sgk lịch sử 8

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1945).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021