Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 149 – sgk lịch sử 8

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?

Bài làm:

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì:

  • Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp, nên ông đã ý thức được lòng yêu nước từ khi còn bé.
  • Sau khi bị thực dân Pháp xâm lược, đã có nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh nổ ra và liên tiếp nhưng đều thất bại.
  • Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX; sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

=>Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước trên tàu Đô Đốc La-tu-sơ Tơ –rê-vin.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021