Tại sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 121 – sgk lịch sử 8

Tại sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất?

Bài làm:

Ngày 15/3/1874, triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất với thực dân Pháp.

Nguyên nhân triều đình Huế kí hiệp ước là do triều đình muốn bảo vẹ quyền lợi của giai cấp và dòng họ nên triều đình Huế đã trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Tuy nhiên, đó là một sự tính toán thiếu cẩn thận của triều đình Nguyễn khiến cho chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hơn, tạo điều kiện để Pháp thực hiện âm mưu xâm lược tiếp theo.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021