Vì sao cách mạng nổ ra?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Vì sao cách mạng nổ ra?

Bài làm:

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên ché đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ, chống chế độ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1789, có hàng trăm cuộc nổi dậy của nông dân và bình dân thành thị ->chứng tỏ mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với đẳng cấp 3 rất sâu sắc, không thể điều hòa ->cuộc cách mạng chống phong kiến, do giai cấp tư sản đừng đầu nổ ra là điều tất yếu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021