Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 sgk lịch sử 8

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Bài làm:

Cách mạng tháng 11/1918 ở Đức đã có những kết quả:

  • Lật đổ nền quân chủ, vua Vin –hem II buộc phải thoái vị, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.
  • Tháng 11/1918 Đảng cộng sản Đức thành lập, đánh dấu phát triển cho cách mạng Đức.

Hạn chế cách mạng tháng 11/1918 ở Đức là

  • Cuộc cách mạng tháng 11/1918 vẫn chỉ dùng lại ở tính chất dân chủ tư sản, vì cuối cùng mọi thành quả cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021