Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 132 – sgk lịch sử 8

Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

Bài làm:

Dưới thời Nguyễn, tình hình kinh tế ngày càng sa sút, khiến cho một số nông dân phải rời quê hương lên vùng Yên Thế sinh sống.

Thế nhưng, khi Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng thì Yên Thế cũng trở thành mục tiêu bình định của chúng. Không cam chịu, nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021