Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 108 – sgk lịch sử 8

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Bài làm:

Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng chủ chốt góp phần quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021