Vì sao giới cẩm quyền Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 – sgk lịch sử 8

Vì sao giới cẩm quyền Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?

Bài làm:

Giới cẩm quyền Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài vì:

Giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng bên ngoài để giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, thực hiện tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021