Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 9). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng.

Câu 1: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ai?

A. Nguyễn Trung Trực

B. Nguyễn Đình Chiểu

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Tri Phương

Câu 2: Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

A. Hiệp ước Hác-măng

B. Hiệp uớc Giáp Tuất

C. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

D. Hiệp uớc Nhâm Tuất

Câu 3: “Chiếu Cần vương” ra đời trong thời gian nào? Tại đâu?

A. 13/6/1883 tại Tân Sở (Quảng Trị)

B. 13/6/1883 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)

C. 13/7/1885 tại Tân Sở (Quảng Trị)

D. 13/7/1885 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)

Câu 4: Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là:

A. Phan Đình Phùng

B. Phạm Bành

C. Nguyễn Thiện Thuật

D. Hoàng Hoa Thám

Câu 5: Bằng kiến thức Lịch sử đã được học, hãy chọn từ (dân tộc; nhân dân; triều Nguyễn; Cần vương) thích hợp điền vào chỗ trống …. để được câu có nội dung đúng.

Sau Hiệp ước 1884 và cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, triều đình hoàn toàn đầu hàng. Nhân dân tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ (1)……………………. Chiếu Cần vương đã gắn quyền lợi của (2)………………………….. với quyền lợi của (3)………………… nên đã được (4)……………………… tích cực ủng hộ.

Câu 6: Hãy kết nối một thông tin ở cột A với một thông tin ở cột B để được nội dung đúng (ghi kết quả kết nối ở cột C).

A

(Sự kiện lịch sử)

B

(Mốc thời gian)

C

(Kết quả kết nối)

1- Pháp nổ sung tấn công Gia Định

a- 1/9/1858

1 -

2- Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam

b- 17/2/1859

2 -

3- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất

c- 20/11/1873

3 -

4- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai

d- 25/4/1882

4 -

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Có ý kiến cho rằng: Việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp là trách nhiệm triều đình nhà Nguyễn. Hãy cho biết ý kiến của em về nhận định trên?

Câu 2: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp (1897-1914) nhằm mục đích gì?

Câu 3: Nêu những nội dung chính trong đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ? Em có nhận xét gì về những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021