Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

Bài làm:

Giai đoạn

Diễn biến chính

Kết quả

Giai đoạn 1640 -1648

- 1640, Quốc hội được triệu tập

- 8/1642, nội chiến bùng nổ do Crôm – oen chỉ huy

- 1648, nội chiến chấm dứt.

- Tố cáo chính sách cai trị độc đoán của các nhà vua Sắc – lơ I, yêu cầu vua không được đặt thuế mới.

- Đánh bại quân đội nhà vua

- Kết thúc giai đoạn một nội chiến

Giai đoạn 1649 - 1688

- 30/1/1649, Sác – lơ I bị xử tử.

- 12/1688 Quốc hội làm đảo chính.

- Chế độ phong kiến bị sụp đổ, chế độ cộng hòa được thành lập.

- Chế độ quân chủ lập hiến ra đời.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021