Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie?

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie?

Bài làm:

Những phẩm chất tốt đẹp của Rô – be – spie:

  • Rô – be – spie là luật sư trẻ tuổi có tài hùng biện
  • Ông luôn tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
  • Ông là con người không bao giờ bị mua chuộc.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021