Lập niên biểu về cộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 66 sgk lịch sử 8

Lập niên biểu về cộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Tên nước

Thời gian

Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

Kết quả

In – đô –nê – xi –a

1905 - 1908

Thành lập công đoàn xe lửa.

Thành lập Hội liên hiệp công nhân.

Đảng cộng sản In –đô –nê –xia thành lập.

Phi –lip –pin

1896 - 1898

Cách mạng bùng nổ

Nước Cộng hòa Phi –lip –pin ra đời.

Cam –pu – chia

1863 -1868

Khởi nghĩa Ta – keo, khởi nghĩa Cra –chê

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Lào

1901 - 1907

Đấu tranh vũ trang ở Xa –van –na-khet.

Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô –lô-ven.

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp.

Việt Nam

1885 – 1896

1884 - 1913

Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.

Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Miến Điện

1885

Kháng chiến chống Anh

Chưa có kết quả.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 8