Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 sgk lịch sử 8

Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện chính

Năm 1917

Ưu thế thuộc về phe hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây.

Tháng 11/ 1918

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô – Viết rút khỏi chiến tranh.

Tháng 7/ 1918

Phe hiệp ước phản công các đồng minh Đức đầu hàng.

Ngày 9/ 11/ 1918

Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ, chế độ cộng hòa được thành lập.

Ngày 11/ 11/1918

Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021