Dựa vào đâu hội nghị Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trường này?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 144 – sgk lịch sử 8

Dựa vào đâu hội nghị Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trường này?

Bài làm:

  • Đầu thế kỉ XX, Hội Duy Tân được thành lập do Phan Bội Châu đứng đầu với mục đích là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Hội dự định dựa vào Nhậ để xúc tiến việc chuẩn bị bạo động.
  • Suy nghĩ của em về chủ trương này: Khi thực hiện chủ trương này, các nhà yêu nước đã nghĩ rằng Nhật Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa và Nhật Bản đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên giàu mạnh, thoát khởi đế quốc xâm lược nên có thể dựa vào Nhật. Tuy nhiên, họ lại quên nghĩ rằng Nhật Bản là một nước đế quốc, về bản chất chẳng khác gì đế quốc Pháp, vì thế nếu ta dựa vào Nhật thì đó là một chủ trương sai lầm.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021