Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 sgk lịch sử 8

Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Do bị bóc lột, thất nghiệp, bất công xã hội, đặc biệt là nạn phân biệt chủng tộc giữa ba người gia trắng và người da đen…, đã dẫn đến phong trào đấu tranh của công nhân, những người lao động Mĩ chống lại nhà tư sản. Cuộc đấu tranh này phát triển ở hầu khắp các bang của nước Mĩ. Trong bối cảnh đó, tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập và trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021