Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La Tinh theo thứ tự niên đại thành lập?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La Tinh theo thứ tự niên đại thành lập?

Bài làm:

Thời gian dành được độc lập

Tên các quốc gia

1804

Ha – i – ti

1809

E – cu – a – đo

1810

Ac – hen – ti – na

1811

Pa – ra – goay

1818

Chi – lê

1819

Cô – lôm – bi – a

1821

Mê – hi – cô

Goa – tê – ma – la

Ex – xan – va – đo

Hôn – đu – rat

Cô – xta – ri – ca

Pê – ru

1822

Bra – xin

1825

Bô – li – vi – a

1828

U – ru - goay

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021