Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Bài làm:

Những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp:

Nước Anh giữa thế kỉ XVIII

Nước Anh nửa đầu thế kỉ XIX

- Chỉ có một số trung tâm sản xuất thủ công

- Xuất hiện vùng công nghiệp mới bao trùm hết nước Anh.

- Xuất hiện các trung tâm khai thác than đá.

- Có 4 thành phố trên 50.000 dân

- Có 14 thành phố trên 50.000 dân

- Chưa có đường sắt.

- Có mạng lưới đường sắt nối liền các thành phố, hải cảng, khu công nghiệp.

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021