Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Bài làm:

Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại là do:

  • Triều đình Mãn Thanh suy yếu, cấu kết với đế quốc.
  • Thiếu vũ khí chiến đấu.
  • Chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị vững mạnh, thực lực và thế lực của giai cấp Tư sản còn quá yếu
  • Các nước đế quốc đang phát triển mạnh
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021