Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939)

 • 1 Đánh giá

Kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX phát triển mạnh nhưng không tránh khỏi được cuộc khủng hoảng kinh tế 1919 – 1933. Tổng thống Ru – dơ – ven áp dụng chính sách mới để giải quyết những khó khăn của nước Mĩ. Để tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

1. Tình hình kinh tế

 • Kinh tế phát triển phồn thịnh
 • Trở thành trung tâm công nghiệp, tài chính quốc tế

2. Tình hình xã hội

 • Xã hội tồn tại nhiều bất công
 • Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản gay gắt
 • Phong trào công nhân phát triển mạnh
 • Đảng Cộng sản Mĩ thành lập (5/1921) lãnh đạo công nhân đấu tranh

II. Nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939

1. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ 1929 – 1933:

 • Cuối tháng 10/1929 Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế
 • Bắt đầu từ lĩnh vực tài chính -> công nghiệp -> nông nghiệp

*Hậu quả: Nền kinh tế, tài chính chấn động dữ dội => Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan.

2. Chính sách mới:

a. Nguyên nhân khủng hỏang kinh tế chưa từng có 1929-1933:

 • Do sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành sản xuất.
 • Sản xuất tăng quá nhanh không có sự kiểm soát …..
 • Tác động : gánh nặng đè lên vai nhân dân lao động , hàng chục triệu người thất nghiệp .

b. Chính sách mới của Tổng Thống Ru- dơ- ven(1932) để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế .

* Nội dung :

 • Giải quyết nạn thất nghiệp
 • Phục hồi các ngành kinh tế , tài chánh .
 • Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng , đặt dưới dự kiểm soát của nha nước .
 • Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng
 • Tổ chức lại sản xuất , cứu trợ người thất nghiệp ,
 • Tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định xã hội

c. Tác dụng:

 • Cứu nguy cho nền kinh tế Mĩ, đưa Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng
 • Giúp Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.
 • Giải quyết phần nào khó khăn cho nhân dân lao động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 93 sgk lịch sử 8

Theo em, hai bức tranh trên phản ánh điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk lịch sử 8

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 sgk lịch sử 8

Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 95 sgk lịch sử 8

Gánh nặng của cuộc khủng hoảng Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 95 sgk lịch sử 8

Nêu nhận xét của em về chính sách mới qua hình 69?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 95 sgk Lịch sử 8

Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 sgk Lịch sử 8

Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 95 sgk Lịch sử 8

Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


 • 47 lượt xem
Chủ đề liên quan