Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

 • A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.
 • B. Thực hiện Chính sách mới.
 • C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.
 • D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 2: Ngành công nghiệp phát triển nhất ở Mĩ trong thập niên 20 là gì?

 • A. Sản xuất ô tô
 • B. Dầu lửa
 • C. Thép
 • D. Than

Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ đạt đến đỉnh cao nhất vào năm nào?

 • A. Năm 1929
 • B. Năm 1931
 • C. Năm 1932
 • D. Năm 1933

Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

 • A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.
 • B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.
 • C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.
 • D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 5: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

 • A. Thất nghiệp.
 • B. Phân biệt chủng tộc
 • C. Bất công xã hội
 • D. Thất nghiệp và bất công xã hội

Câu 6: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

 • A. Thực hiện chính sách mới
 • B. Giải quyết nạn thất nghiệp
 • C. Tổ chức lại sản xuất
 • D. Phục hưng công nghiệp.

Câu 7: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?

 • A. Duy trì chế độ dân chủ.
 • B. Giải quyết nạn thất nghiệp
 • C. Tạo thêm nhiều việc làm
 • D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Câu 8: Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, "……………" lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

 • A. "vì người nghèo”
 • B. "đòi tăng lương, giảm giờ làm"
 • C. "đi bộ vì đói"
 • D. "giải quyết việc làm cho người lao động"

Câu 9: Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là tổ chức nào?

 • A. Đảng Cộng sản Mĩ.
 • B. Đảng Dân chủ Mĩ.
 • C. Đảng Cộng hòa Mĩ.
 • D. Tổ chức Công đoàn Mĩ.

Câu 10: Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần trăm trữ lượng vàng thế giới?

 • A. 40% trữ lượng vàng.
 • B. 50% trừ lượng vàng,
 • C. 60% trữ lượng vàng.
 • D. 70% trữ lượng vàng.

Câu 11: Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?

 • A. Thập niên 40 của thế kỉ XX
 • B. Thập niên 20 của thế kỉ XX
 • C. Thập niên 30 của thế kỉ XX
 • D. Thập niên 10 của thế kỉ XX

Câu 12: Trong những năm 1923-1929, Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp nào?

 • A. Than, thép.
 • B. Ô tô, dầu lửa, thép.
 • C. Ô tô, thép, than.
 • D. Than, thép, dầu lửa.

Câu 13: Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng bao nhiêu phẩn trăm?

 • A. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 59%.
 • B. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 69 %.
 • C. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 79 %.
 • D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 89%.

Câu 14: Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mỹ?

 • A. Đạo luật về ngân hàng
 • B. Đạo luật về tài chính
 • C. Đạo luật phục hưng công nghiệp
 • D. Đạo luật phục hưng thương mại.

Câu 15: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?

 • A. Giải quyết nạn thất nghiệp.
 • B. Đạo luật về ngân hàng
 • C. Đạo luật phục hưng công nghiệp
 • D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Câu 16: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?

 • A. Nước Đức.
 • B. Nước Anh.
 • C. Nước Mĩ.
 • D. Nước Nhật.

Câu 17: 1924- 1929 nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do:

 • A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh
 • B. Được bồi thường sau chiến tranh
 • C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản
 • D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế

Câu 18: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

 • A. Đạt tăng trưởng cao
 • B. Bị khủng hoảng trầm trọng
 • C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh
 • D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 19: Nước Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất khi nào?

 • A. 5/ 1916
 • B. 2/ 2916
 • C. 4/1917
 • D. 3/1916

Câu 20: Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng là do

 • A. Đất nước không bị chiến tranh, xã hội ổn định
 • B. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân
 • C. Có chính sách cải cách kinh tế, xã hội hợp lí
 • D. Thu nhiều lợi nhuận từ bán vũ khí và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939)


 • 207 lượt xem