Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 • 3 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào?

 • A. Năm 1830.
 • B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII.
 • C. Những năm 40 của thế kỉ XIX.
 • D. Những năm 1850-1860.

Câu 2: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào?

 • A. Luyện kim.
 • B. Giao thông vận tải.
 • C. Hóa chất.
 • D. Dệt

Câu 3: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp?

 • A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.
 • B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.
 • C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.
 • D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.

Câu 4: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào:

 • A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII
 • B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII
 • C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII
 • D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI

Câu 5: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng xuất

 • A. 7 lần
 • B. 6 lần
 • C. 5 lần
 • D. 8 lần

Câu 6: “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • A. Pháp
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. I-ta-li-a

Câu 7: Cải cách nông nô ở đâu đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C. I-ta-li-a
 • D. Nga

Câu 8: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.
 • B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.
 • C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
 • D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.

Câu 9: Ac-crai-tơ đã phát minh ra:

 • A. Máy dệt chạy bằng sức nước
 • B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
 • C. Máy hơi nước
 • D. Máy kéo sợi

Câu 10: Quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh năm 1810 là nước:

 • A. E-cua-đo
 • B. Ac-hen-ti-na
 • C. Vê-nê-zu-ê-la
 • D. Pa-ra-goay

Câu 11: U-ru-goay dành được độc lập vào năm nào?

 • A. 1828- 1831
 • B. 1828- 1832
 • C. 1828- 1833
 • D. 1828- 1834

Câu 12: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?

 • A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.
 • B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.
 • C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.
 • D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.

Câu 13: Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản?

 • A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp ở các nước phát triển.
 • B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển.
 • C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo.
 • D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân.

Câu 14: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm

 • A. 1764
 • B. 1765
 • C. 1766
 • D. 1763
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới


 • 112 lượt xem