Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

 • A. Nê-đéc-lan
 • B. Anh
 • C. Hà Lan
 • D. Miền Đông – Nam nước Anh.

Câu 2: Sự kiện nào tạo bước ngỏa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

 • A. Công bố Tuyên ngôn độc lập
 • B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.
 • C. Hội nghị lục địa
 • D. “ Chè Bốt-xtơn”

Câu 3: Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

 • A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu
 • B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm
 • C. A, B đúng
 • D. A, B sai

Câu 4: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

 • A. Giai cấp tư sản bị phá sản
 • B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
 • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
 • D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 5: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

 • A. Vương quốc Tây Ban Nha
 • B. Vương quốc Bồ Đào Nha
 • C. Vương quốc Pháp
 • D. Vương quốc Anh

Câu 6: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?

 • A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
 • B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
 • C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
 • D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.

Câu 7: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

 • A. Quý tộc mới
 • B. Tư sản và vô sản
 • C. Tư sản và tiểu tư sản
 • D. Tư sản và thợ thủ công

Câu 8: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

 • A. Tháng 6 năm 1566
 • B. Tháng 7 năm 1566
 • C. Tháng 8 năm 1566
 • D. Tháng 10 nám 1566

Câu 9: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

 • A. Sản xuất thủ công nghiệp
 • B. Sản xuất nông nghiệp
 • C. Sản xuất và chế biến thủy tinh
 • D. Sản xuất len dạ

Câu 10: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

 • A. Tháng 1 - 1642
 • B. Ngày 14 - 6 - 1645
 • C. Ngày 22 - 8 - 1642
 • D. Ngày 14 - 6 - 1642

Câu 11: Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

 • A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
 • B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
 • C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
 • D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 12: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

 • A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.
 • B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.
 • C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.
 • D. Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 13: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp nào?

 • A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến
 • B. Tư sản và nông dân
 • C. Quý tộc mới và tư sản
 • D. Quý tộc mới, nhân dân

Câu 14: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

 • A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng
 • B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
 • C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Câu 15: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

 • A. Cách mạng Anh
 • B. Cách mạng Mỹ
 • C. Cách mạng Mỹ và Anh
 • D. Cách mạng Hà Lan.

Câu 16: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì?

 • A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp.
 • B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp.
 • C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền.
 • D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


 • 229 lượt xem