Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?

 • A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc.
 • B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh,
 • C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia.
 • D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản.

Câu 2: Nhờ đâu quân Pháp có điều kiện phản công quân Đức cứu nguy cho Pa-ri?

 • A. Quân Anh tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
 • B. Quân Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
 • C. Quân Anh chặn đường biển không cho quân Đức tăng viện binh để chiếm Pa-ri.
 • D. Quân đội Pháp dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân phản công quân Đức.

Câu 3: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào?

 • A. Phát triển không đều về kinh tế, chính trị
 • B. Phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị
 • C. Chậm phát triển về mọi mặt
 • D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa

Câu 4: Kẻ hung hãn nhất trong cuộc tranh đua giành thuộc địa là nước nào?

 • A. Đức
 • B. I-ta-li-a
 • C. Nhật Bản
 • D. Anh

Câu 5: Khối liên minh gồm những nước nào?

 • A. Đức, Áo-Hung
 • B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a
 • C. Anh, Pháp Nga
 • D. Anh Pháp, I-ta-li-a

Câu 6: Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?

 • A. Nước Nga.
 • B. Nước Bỉ.
 • C. Nước Pháp.
 • D. Nước Anh.

Câu 7: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với sự kiện nào?

 • A. Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7-1914).
 • B. Đức tuyên chiến với Nga (1-8-1914).
 • C. Đức tuyên chiến với Pháp (3-8-1914).
 • D. Anh tuyên chiến với Đức (4-8-1914).

Câu 8: Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn trước tiên giữa các đế quốc nào?

 • A. Giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức.
 • B. Giữa đế quốc Đức với đế quốc Áo - Hung.
 • C. Giữa đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh, Pháp.
 • D. Giữa đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức.

Câu 9: Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào?

 • A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a
 • B. Đức, Anh, Pháp
 • C. Anh, Pháp, Nga
 • D. Anh, Pháp, i-ta-li-a

Câu 10: Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ:

 • A. Quân Anh
 • B. Quân Mỹ
 • C. Quân Nga
 • D. Quân Nga và Anh

Câu 11: Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)?

 • A. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898).
 • B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902).
 • C. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).
 • D. Do Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914).

Câu 12: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước để quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 • A. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước.
 • B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa.
 • C. Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau.
 • D. Cả ba ý trên đúng.

Câu 13: Đế quốc nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn”?

 • A. Đế quốc Mĩ.
 • B. Đế quốc Đức.
 • C. Đế quốc Nhật Bản.
 • D. Đế quốc Anh.

Câu 14: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là ?

 • A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
 • B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa.
 • C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa.
 • D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.

Câu 15: Khi chiến tranh bùng nổ có một chính đảng kiên quyết chống chiến tranh, đó là đảng nào?

 • A. Đảng Xã hội Dân chủ Đức
 • B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
 • C. Đảng Quốc đại Ấn Độ.
 • D. Đảng Xã hội Pháp.

Câu 16: Mĩ tham chiến khi nào?

 • A. 7- 1918
 • B. 9-11- 1918
 • C. Tháng 4- 1917
 • D. 7-11- 1917

Câu 17: Phe Liên minh gồm:

 • A. Đức, Mĩ, Nhật
 • B. Anh, Pháp, Mĩ
 • C. Đức, Áo, Hung
 • D. Anh, Pháp, Nga
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)


 • 159 lượt xem